Wydrukowano z www.zoje.pl

Logowanie

Rejestracja

Maszyny do szycia

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klientów oraz Użytkowników jest „Strima” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) – dalej: Ustawa, Strima zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień w Serwisie ZOJE.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych.

W przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania , czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z usług Serwisu ZOJE.

Dane osobowe ujawniane są innym osobom tylko na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa.

Strima nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych Odbiorców i Użytkowników, a także danych o zakupach dokonanych przez Odbiorców.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki dotyczącej plików cookies.